Sử dụng Realflow để tạo nước trong các sản phẩm 3D

Trong các sản phẩm 3D việc tạo hạt, nhất là với viẹc tạo các nước chảy thì không thể không kể đến RealFlow. Có lẽ vì lĩnh vực này mà Realflow trở lên nổi tiếng. Trước đây mình hay tạo nước trên Maya từ hồi sài cái này mê hẳn.
Mình bookmap cho các bạn vài video trên youtube về một số video về nó. Các bạn xem tham khảo nếu có thời gian thì thử một lần xem sao...Chắc chắn sẽ mê.
Note: Sau thời gian làm việc với nó mình rút ra kinh nghiệm tốt nhất là nên model các vật trên các công cụ 3D khác như maya, 3DMax...vì các công cụ này dễ làm và làm nhanh hơn, đẹp hơn trên relaflow, sau đó import vào relflow chỉ thực hiện việc tạo hạt là cách tốt nhất. Mặt khác do realflow cũng có thể xuất ra dạng patical để bạn có thể import trực tiếp vào maya nên ta cũng có thể làm theo chiều ngược lại. nghĩa là tạo hạt rồi import vào các cảnh ta cần tạo hạt ở đó rồi render...

Vài video minh hoạ chức năng của nó trong việc làm nước:

Phần IPhần IIPhần IIIPhần IVHãy tìm hiểu nó và phát triển cho nó trong lĩnh vực quản cáo nhé!