Cách dịch ngược file flash để lấy mã nguồn

Bạn hãy dùng chương trình sothink này nhé!

 http://www.4shared.com/file/114047552/69e5925/Sothink_SWF_Decompiler_55__Key.html