Book >>DirectX programming

Tên sách: DirectX programming

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nội Dung:
PHẦN I. NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG
Chương 1. DirectX là gì, tại sao và làm thế nào để sử dụng nó
Chương 2. Ví dụ đầu tiên sử dụng DirectX
Chương 3. Phông nền, khung hình, hoạt cảnh.
PHẦN II. NHỮNG THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT THẾ GIỚI 3D
Chương 4. Những kiến thức cơ bản về 3D
Chương 5. Ma trận, các phép biến đổi và phép xoay trong không gian
Chương 6. Bảng mầu, vật liệu phủ và ánh sáng trong không gian
Chương 7. Chia nhỏ và làm mịn đối tượng
Chương 8. Vật thể, điểm chèn và các hiệu ứng
PHẦN III. NHỮNG KIẾN THỨC BỔ XUNG
Chương 9. Sử dụng DirectInput
Chương 10. Hiệu ứng âm thanh bằng DirectSound
Chương 11. Xây dựng một dự án mẫu

Cuốn sách là một thế giới mới dành cho các bạn chưa biết lập trình game như thế nào trên nền tảng DirectX - của Microft. Microsoft rất mạnh vì nó có thị phần rất lớn trên thị trường game, các game đa phần chạy trên nền tảng DirectX.

Download:

http://www.mediafire.com/?hjcmzomhndn

Chúc bạn thành công!
Bờ Cát Trắng