Book >> Animating Real-Time Game Characters

Một cuốn sách dạy cho chúng ta biết cách tạo các chuyển động trong thế giới 3D

Publisher: Jenifer Niles
Production: Publishers' Design and Production Services, Inc.
Cover Design: The Printed Image
Cover Images: Paul Steed

Ngôn ngữ: English

Nội Dung:
CHAPTER 1 BUILT TO MOVE
CHAPTER 2 RIGGING YOUR CHARACTERS WITH BIPED
CHAPTER 3 WEIGHTING A CHARACTER USING MANUAL VERTEX ASSIGNMENT
CHAPTER 4 WEIGHTING A CHARACTER USING ENVELOPES
CHAPTER 5 THINGS TO CONSIDER BEFORE You ANIMATE
CHAPTER 6 KEYFRAME ANIMATION: PART I
CHAPTER 7 KEYFRAME ANIMATION: PART II
CHAPTER 8 USING MOTION CAPTURE
CHAPTER 9 PUTTING IT ALL TOGETHER
APPENDIX ABOUT THE CD-ROM

Cuốn sách là sự hướng dẫn tận tình cho các bạn về cách tạo ra nhân vật, một số đặc điểm như độ nặng của nhân vật, các chú ý trước khi thiết lập chuyển động, cách thiết lập Key(để ghi nhớ chuyển động), và sử dụng một số tính năng di chuyển đặc biệt.

Bạn có thể vọc nó ngay nếu máy tính bạn cài 3Ds Max.

Download:

http://www.mediafire.com/?mqtgmhtgmty

Chúc các bạn thành công!